■  SKRÓCENIE CZASU PRACY. 24 i 31 grudnia będą normalnymi dniami pracy Izby Skarbowej w Poznaniu oraz wszystkich urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego. Jednak czas pracy w tych dniach będzie skrócony. W przypadku Poznania, urzędy skarbowe będą czynne w godz. 7.00-15.00.

Więcej www.is.poznan.pl

■  ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA. W okresie świątecznym zmianie ulega czas pracy II Urzędu Skarbowego w Szczecinie. W dniu 24 grudnia i 31 grudnia urząd będzie czynny w godz. 7.00-15.00. W pozostałych dniach grudnia 2007 r. obowiązuje dotychczasowy system oraz rozkład czasu pracy.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl

■  ANKIETA W URZĘDZIE SKARBOWYM. I Ty możesz mieć wpływ na pracę urzędu - pod takim hasłem naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu od 17 grudnia przeprowadza w formie ankiety badanie satysfakcji klientów. Celem prowadzonego badania jest doskonalenie usług świadczonych przez urząd i w konsekwencji zwiększenie zadowolenia wszystkich, którzy z nich korzystają. Każdy podatnik zainteresowany badaniem może wypełnić anonimową ankietę i zostawić ją w skrzynce korespondencyjnej sandomierskiego urzędu.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

■  NADUŻYCIA PODATKOWE W UNII. Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do koordynacji stosowanych przez nie rozwiązań dotyczących nadużyć podatkowych. Według Komisji jedynie ściślejsza współpraca krajów należących do Unii pozwoli na ochronę baz podatkowych poszczególnych państw. Komisja wskazała, że potrzeba koordynacji rozwiązań dotyczących nadużyć podatkowych wynika z postępującego rozwoju prawa wspólnotowego.

Więcej www.taxnews.pl

■  UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA. W 2007 roku podatkowe władze Belgii opublikowały projekt modelowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Chociaż opiera się ona na postanowieniach Modelowej Konwencji OECD, zawiera pewne odrębności. Projekt ma stanowić podstawę dla nowych umów zawieranych przez Belgię, a także punkt wyjścia ewentualnych renegocjacji obowiązujących już umów podatkowych.

Więcej www.taxnews.pl