Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jaki podatek ma płacić podatniczka, która od 2000 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług baz danych onine, symbol PKWiU 72.40.11. Do 2002 roku włącznie rozliczała się z podatku zryczałtowanego wedlug stawki 8,5-proc. Od 2003 roku, kiedy wprowadzono nowe stawki podatku zryczałtowanego, rozlicza się według stawki 17-proc.

Według stołecznej izby usługi baz danych nie są wymienione jako opodatkowane stawką 17-proc. Dlatego prowadzona przez podatniczkę pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie wykonywania usług baz danych (oznaczonych symbolem PKWiU 72.40.11.) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5-proc.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 maja 2010 r. (nr IPPB1/415-173/10-4/KS).