Podatnicy nie będą mieli możliwości odliczenia od podatku kwoty wydanej na dodatkową opiekę zdrowotną.
W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wprowadzeniem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Do dobrowolnych ubezpieczeń ma zachęcić możliwość odliczenia opłacanych składek od podatku. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15770) poinformowało, że ustawa o PIT (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przewidywała już ulgę z tytułu wydatków ponoszonych na odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane przez niepubliczne ZOZ-y (ostatni raz podatnicy skorzystali z niej w rozliczeniu za 2001 rok). Resort nie zamierza przywracać tej ulgi.
Obowiązujące przepisy podatkowe limitują odliczenie składki płaconej przez podatników na obowiązkowe, powszechne ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie można odliczyć od podatku 7,75 proc. podstawy wymiaru składki). W ocenie MF trudno znaleźć uzasadnienie dla odliczenia związanego z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Propozycja ta byłaby adresowana przede wszystkim do zasobniejszych podatników, tj. takich, których dochody pozwalają na dodatkowe ubezpieczenie i których podatek (zwłaszcza po uwzględnieniu ulgi prorodzinnej) pozwalałby na dokonanie odliczenia.