W Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zasada ta dotyczy także nieodpłatnych świadczeń, otrzymywanych np. przez pracowników od pracodawcy. Takim nieodpłatnym świadczeniem, jakie firmy proponują swoim pracownikom, są m.in. pakiety medyczne. Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych i ostatnią uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego ich wartość stanowi przychód opodatkowany PIT. Pracodawca będzie musiał więc od jego wartości pobrać zaliczkę na podatek, a pracownik wykaże go w rocznym zeznaniu podatkowym.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Opieki medycznej

Świadczenia obowiązkowego

Otrzymania pakietów

Usług wykorzystanych

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Wartość abonamentu jest przychodem pracowników.