SMS przesyłany na cele charytatywne, który obecnie podlega 22-proc. podatkowi, zostanie zwolniony z VAT.
Warunki zwolnienia określa opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 96, poz. 623). Rozporządzenie wprowadza zwolnienie z VAT dla usług telekomunikacyjnych, polegających na wysyłaniu SMS-ów w związku z prowadzeniem akcji charytatywnych. Operatorzy telefonii komórkowej nie będą odprowadzali VAT od takich wiadomości tekstowych, dzięki czemu cała wartość usługi będzie trafiać na konto organizacji pożytku publicznego. Aby zwolnienie było możliwe, dostawca usługi (operator sieci komórkowej) będzie musiał zawrzeć z organizacją pożytku publicznego pisemną umowę dotyczącą przekazania tej organizacji należnej kwoty. W umowie podany będzie numer lub numery wykorzystywane do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, okres, w którym numer lub numery będą udostępnione na potrzeby zbiórki publicznej, oraz cena jednostkowa usługi ze wskazaniem kwoty zatrzymywanej przez dostawcę usługi. Dodatkowo warunkiem zwolnienia będzie m.in. przekazanie przez świadczącego usługę operatora telekomunikacyjnego całej kwoty uzyskanej z SMS-ów na rzecz wspomnianych organizacji w ciągu 45 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Operator będzie miał prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego związanego z tymi usługami. Ponadto operator będzie zobligowany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej świadczenia usługi. Rozporządzenie wejdzie w życie po 60 dniach od momentu ogłoszenia, czyli 4 sierpnia 2010 r.