Przygotowany przez Ministerstwo Finansów Krajowy Plan Dyscypliny Podatkowej na 2010 rok obejmuje m.in. kontrole w zakresie e-handlu.
EWA MATYSZEWSKA:
Jakie zadania w tym roku czekają urzędy skarbowe w zakresie kontroli podmiotów sprzedających w internecie?
ZBIGNIEW WILIŃSKI*
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów Krajowy Plan Dyscypliny Podatkowej na 2010 rok obejmuje m.in. kontrole w zakresie e-handlu. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest to dziedzina rozwijająca się dynamicznie. Na dowód tego można podać, że mimo kryzysu jedynie e-handel zanotował znaczący wzrost sprzedaży w stosunku do lat poprzednich. Jak i w innych dziedzinach gospodarki służby skarbowe mogą się spotykać z nieprawidłowymi zachowaniami skutkującymi narażeniem budżetu na straty. Kontynuacja kontroli e-handlu jest odpowiedzią na szarą strefę, a jednocześnie na żądania legalnie działających podmiotów o przywrócenie warunków uczciwej konkurencji.
Jak organy podatkowe radzą sobie z szarą strefą w zakresie e-handlu?
Coraz lepiej. Dowodem na to jest wzrastająca efektywność takich kontroli. Jest to wynikiem coraz lepszego przygotowania merytorycznego kontrolujących oraz wykorzystania odpowiednich programów komputerowych. Obecnie realizowany jest plan doskonalenia zawodowego kadr administracji skarbowej na rok 2010, który obejmuje również szkolenia w formie warsztatów komputerowych ukierunkowane na pozyskiwanie informacji z internetu i kontrolę e-handlu. W tym roku przewiduje się udział w warsztatach ok. 500 osób, włączając pracowników urzędów i izb skarbowych z całego kraju.
Czy monitoring internetu przynosi spodziewane rezultaty?
Tak. Przykładowo Izba Skarbowa we Wrocławiu zlokalizowała i zidentyfikowała ok. 1500 najaktywniejszych sprzedawców aukcyjnych z województwa, w tym wszystkie dane osobowe i rachunki bankowe. Po uzupełnieniu o szacunkową wartość sprzedaży za lata 2006 – 2009, ustaloną na podstawie programu Allekontrola.pl, informacje te są przekazywane do urzędów skarbowych celem przeprowadzenia czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych.
Czy legalnie działające podmioty w zakresie e-handlu mogą się obawiać kontroli?
Nie. Legalne podmioty wymuszają na nas, aby podejmować kontrole w szerszym zakresie i eliminować nieuczciwych konkurentów. Wiele informacji otrzymujemy drogą elektroniczną i coraz więcej takich wpisów jest np. na forach internetowych lub w komentarzach do zawieranych transakcji za pośrednictwem portali aukcyjnych. W przypadku nieuczciwych sprzedawców zarówno umiejętności pracowników kontroli, jak i posiadane narzędzia informatyczne wystarczą, aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.
*Zbigniew Wiliński
kierownik oddziału kontroli podatkowej i współpracy z innymi jednostkami Izby Skarbowej we Wrocławiu