Firma zajmująca się doradztwem i sprzedażą organizowała spotkania integracyjne dla pracowników. Twierdziła, że spotkania mają na celu integrację zespołu pracowników, a zatem należy je traktować jako element produktu. Pracownicy korzystają osobiście z imprez integracyjnych, ale korzyść pracowników nie jest ich celem. Firma uznała, że takie świadczenie jest zwolnione z podatku od towarów i usług. Organy podatkowe argumentowały, że spotkania integracyjne nie mogą być elementem produktu, a zatem należy je traktować jak świadczenie odpłatne podlegające opodatkowaniu VAT.

WSA po rozpoznaniu sprawy przyznał rację skarżącej spółce. Przyznał, że organy podatkowe błędnie zinterpretowały art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Stanowi on, że nieodpłatne świadczenie usług, które nie jest dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, należy traktować jak odpłatne, pod warunkiem że nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami. Spółka twierdziła, że przepis należy interpretować przeciwnie (a contrario). A zatem skoro nieodpłatne świadczenie, jakim jest spotkanie integracyjne, jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to nie jest traktowane ono jak odpłatne świadczenie usług. Sąd uznał, że stwierdzenie - związane z prowadzonym przedsiębiorstwem - należy interpretować szeroko. Powołał się na art. 6 VI Dyrektywy oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Na tej podstawie WSA stwierdził, że jeśli korzyść pracownika jest drugorzędna w stosunku do korzyści przedsiębiorstwa, to świadczenie takie będzie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a zatem nieopodatkowane VAT.

Sygn. akt III SA/Wa 1287/07

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl