■  SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu giżyckiego i węgorzewskiego na spotkanie szkoleniowe 19 grudnia o godz. 10.00 na ul. Kościuszki nr 15. Szkolenie obejmie tematy: rodzaje form opodatkowania a skutki i obowiązki podatkowe; amortyzacja; leasing; zmiany do ustawy o VAT; kasy rejestrujące a obowiązki podatnika; najczęściej popełniane błędy w informacjach VAT-UE.

Więcej www.olsztyn.is.gov.pl

■  SPOTKANIE Z MATURZYSTAMI. 19 grudnia o godz. 9.50 w Urzędzie Skarbowym w Ząbkowicach Śląskich odbędzie się spotkanie z młodzieżą klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Śląskich. Uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się, jak rozpocząć działalność gospodarczą, jak dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, zapoznają się z formami opodatkowania podatkiem dochodowym, uzyskają informacje dotyczące VAT i kas rejestrujących.

Więcej www.is.wroc.pl

■  ETS O ODLICZENIU PODATKU. Artykuły 43 i 56 Traktatu Wspólnotowego nie sprzeciwiają się przepisom podatkowym państwa członkowskiego, zgodnie z którymi dochody rezydenta krajowego pochodzące z kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie mającym siedzibę w innym państwie członkowskim nie są - mimo istnienia konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania - zwolnione z krajowego podatku dochodowego, lecz podlegają podatkowi krajowemu, na poczet którego zaliczany jest podatek zapłacony w innym państwie. Tak orzekł ETS w wyroku z 6 grudnia 2007 r. w sprawie Columbus Container Services BVBA & Co. przeciwko Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (sprawa C-298/05).

Więcej www.curia.eu

■  GRUPY PODATKOWE W BELGII. Rząd Belgii opublikował wytyczne dotyczące grup podatkowych tworzonych dla potrzeb VAT. Wyjaśniają one m.in. zagadnienia związane z dopuszczalnością stworzenia takiej grupy. Dla utworzenia takiej grupy konieczne jest spełnienie warunków dotyczących m.in. bliskich powiązań gospodarczych, organizacyjnych i finansowych istniejących pomiędzy poszczególnymi członkami grupy.

Więcej www.taxnews.pl