Takie korzystne dla organów podatkowych stanowisko zajął wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale w składzie siedmiu sędziów. Wątpliwości dotyczyły art. 118 par. 1 Ordynacji podatkowej określającego uprawnienia organów podatkowych do wydania decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie. Przypomnijmy, że zgodnie z procedurą podatkową w określonych sytuacjach organy podatkowe mogą orzec o odpowiedzialności za cudze długi np. małżonka, rodziny, spółki czy spadkobierców. Zgodnie ze spornym przepisem nie można jednak wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło pięć lat.

Pytanie prawne, na jakie musiał odpowiedzieć NSA dotyczyło tego, czy organ ma pięć lat na sporządzenie decyzji, w tym jej podpisanie. Czy też przed upływem pięciu lat organ musi dodatkowo doręczyć decyzję.

NSA uznał, że w tym przypadku chodzi tylko o sporządzenie decyzji, w tym opatrzenie jej datą i podpisem. Inaczej mówiąc wystarczy, że organ wyda decyzję przed upływem terminu przedawnienia i wywoła ona skutki prawne nawet, jeśli zostanie doręczona stronie już po tej dacie.

Sygn. akt IFPS 5/07

ALEKSANDRA TARKA

aleksandra.tarka@infor.pl