Nowelizacja ustawy o VAT, której projekt został już przyjęty przez rząd, wprowadza nowe zasady klasyfikowania towarów i usług na potrzeby opodatkowania oraz stosowania zwolnień z VAT. Jakie zmiany czekają podatników?
Tomasz Michalik
doradca podatkowy, partner w MDDP
W miejsce dotychczasowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 1997 roku dla potrzeb VAT stosowana ma być nowa klasyfikacja z 2008 roku, co wymagać będzie przeprowadzenia analizy w zakresie przełożenia dotychczasowych kodów na nowe oraz wprowadzenia odpowiednich zmian w systemach informatycznych. Jednak zakres zastosowania PKWiU będzie znacznie ograniczony. Zlikwidowany zostanie załącznik nr 4 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz usług zwolnionych z VAT, definiując je poprzez odniesienie do odpowiedniego grupowania PKWiU. Zakres usług zwolnionych z VAT ma zostać przeniesiony do treści samej ustawy i będzie sformułowany w sposób opisowy bez odwołania do PKWiU. Zmiana ta wynika z dostosowania polskiej ustawy do regulacji wspólnotowych – w ten sposób definiowane są usługi zwolnione w Dyrektywie 2006/112. W konsekwencji powstanie wiele wątpliwości co do możliwości stosowania zwolnienia z VAT dla określonych kategorii usług, które obecnie korzystają z tej preferencji, zwłaszcza w zakresie działalności finansowej oraz szkoleniowej. Zmiany spowodują, że kryteria zastosowania zwolnienia będą niejasne, a tym samym ograniczona zostanie zasada pewności prawa dla podatników.
Wejście w życie zmian planowane jest na 1 stycznia 2011 r. Firmy powinny wcześniej rozpocząć przygotowania do zmian w przepisach, przeprowadzić analizę dokonywanych transakcji pod kątem zdefiniowanego w projekcie zakresu usług zwolnionych z VAT, ewentualnie dokonać odpowiednich zmian w umowach, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi konsekwencjami. Problemy z ustaleniem prawidłowego traktowania na gruncie nowych przepisów dotyczyć będą szczególnie firm z sektora usług finansowych, które oferują klientom szeroki wachlarz różnorodnych produktów. W przypadkach wątpliwych sposobem na zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwencjami pozostanie podatnikom skorzystanie z instytucji interpretacji indywidualnej.