•  Termin zapŁaty podatku. 17 grudnia (ustawowy termin 15 przypada w sobotę) jest ostatnim dniem na odprowadzenie podatku od nieruchomości przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
  •  Szkolenie dla wspólnot mieszkaniowych. 14 grudnia o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Elblągu odbędzie się szkolenie, którego tematem będą problemy związane z wprowadzonymi od 1 stycznia 2007 r. zmianami w ustawie o CIT, dotyczącymi opodatkowania wspólnot mieszkaniowych. Na spotkaniu przedstawione będą również przykłady prawidłowego sporządzenia zeznania CIT-8 za 2007 rok.

Więcej www.olsztyn.is.gov.pl

■  ETS o skutkach niepublikowania przepisów. Nie można powołać się na przepisy wspólnotowe, w tym dotyczące prawa celnego, które nie zostały opublikowane w języku państwa członkowskiego wobec jednostek w tym państwie - wyjaśnił ETS w wyroku z 11 grudnia 2007 r. w sprawie Skoma-Lux sro (C-161/06).

Więcej www.taxnews.pl

■  Nowa umowa o uproszczeniach VAT. W grudniu Komisja Europejska wystąpiła z propozycją uproszczenia rozliczeń VAT związanego z budową mostów pomiędzy Polską a Niemcami. Rozwiązanie to ma uchronić przedsiębiorców przed komplikacjami związanymi z rozliczaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych. Władze Polski i Niemiec zdecydowały się przyjąć umowę, która reguluje kwestie związane z wybudowaniem dwóch nowych i utrzymaniem 11 innych mostów na rzekach granicznych - Odrze i Nysie Łużyckiej.

Więcej www.taxnews.pl

■  UMOWA MIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ a BERMUDAMI. Wielka Brytania i Bermudy podpisały umowę dotyczącą wymiany informacji podatkowej. Jest to pierwsza tego typu umowa podpisana przez Wielką Brytanię, a trzecia podpisana przez Bermudy. Zgodnie z postanowieniami umowy, władze podatkowe na żądanie władz drugiego państwa dostarczą informacji dotyczących podatków objętych tą umową.

Więcej www. taxnews. pl