Na wniosek zainteresowanego biuro wymiany informacji o VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski. Izba Skarbowa w Szczecinie na prośbę Gazety Prawnej wyjaśniła, że prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi VAT, jak również osobie prawnej, która nie jest podatnikiem, mającym interes prawny w złożeniu wniosku.

Jak podkreśliła szczecińska izba, Ministerstwo Finansów przygotowało wnioski o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z VAT-ID oraz VAT-ID (kontynuacja). Formularze można uzyskać w każdym urzędzie skarbowym lub pobrać ze strony internetowej resortu finansów (www.mf.gov.pl).

- Stosowanie tych formularzy nie jest obligatoryjne, jednak z uwagi na fakt, że określają one informacje niezbędne do jednoznacznego zweryfikowania podmiotów, zaleca się ich stosowanie - podkreślali pracownicy Izby Skarbowej w Szczecinie.

Dodali, że wniosek powinien zawierać co najmniej: nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu; numer rejestracyjny podmiotu, przyznany przez państwo członkowskie dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wraz z kodem tego państwa członkowskiego (czyli numer VAT kontrahenta z UE); nazwę lub imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy; numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy; w przypadku gdy wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, numer identyfikacji podatkowej poprzedza się kodem PL; określenie dnia, miesiąca oraz roku, na który ma nastąpić potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu, w przypadku gdy potwierdzenie zidentyfikowania dotyczy okresu wcześniejszego niż dzień złożenia wniosku.

Wypełniając wniosek, wszystkie nazwy należy podać w pełnym brzmieniu zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi podmiotu (bez stosowania własnych skrótów). Szczególnie należy zwrócić uwagę na znaki charakterystyczne dla alfabetów języków obowiązujących w poszczególnych państwach.

Wypełniony wniosek musi zostać podpisany przez wnioskodawcę (osobę reprezentującą wnioskodawcę).

Biuro wymiany informacji o VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Dodatkowo - jak zwraca uwagę Izba Skarbowa w Szczecinie - na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http: //ec. europa.eu/taxation customs/vies/ możliwe jest dokonanie potwierdzenia (zweryfikowania) numerów VAT swoich kontrahentów z państw członkowskich. Osoba zainteresowana dokonaniem potwierdzenia numeru VAT musi wprowadzić jedynie kod państwa kontrahenta oraz podać jego numer VAT. Odpowiedź może brzmieć: TAK - podany numer jest ważny w danym momencie, lub NIE - podany numer jest nieważny lub nieprawidłowy.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  • do Biura Wymiany Informacji Podatkowych: telefonicznie - (0-63) 242 33 55; pocztą elektroniczną: numery.vat@mofnet.gov.pl (z podaniem zwrotnego adresu poczty elektronicznej); faksem - (0-63) 240 19 89.
  • na piśmie we właściwym dla wnioskodawcy, w sprawie rozliczania podatku od towarów i usług urzędzie skarbowym.

Ważne!

W przypadku numerów VAT nadanych przez: Belgię, Estonię, Finlandię, Łotwę, Litwę, Szwecję, Słowenię oraz Irlandię strona Komisji Europejskiej oferuje szerszy zakres informacji. Przy pozytywnym potwierdzeniu numeru VAT (gdy numer kontrahenta jest ważny) pojawi się jego nazwa oraz adres. W przypadku Czech oraz Cypru przy pozytywnym potwierdzeniu numeru VAT pojawi się jedynie nazwa podatnika

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl