ORZECZENIE

Akcyzę od sprowadzanych samochodów osobowych z Unii Europejskiej należy zapłacić nie tylko w przypadku auta kilkuletniego, ale również rocznego czy dwuletniego - wynika z wyroku WSA.

Podatnik nabył w czerwcu 2005 r. samochód osobowy w Niemczech, a po sprowadzeniu go do Polski złożył deklarację podatkową i zapłacił akcyzę - ponad 2 tys. zł. W tym samym miesiącu wystąpił jednak o zwrot podatku, ponieważ twierdził, że polskie przepisy są niezgodne z prawem wspólnotowym. W skardze do sądu podatnik podkreślił, że znany jest mu wyrok ETS w sprawie sprowadzanych z Unii do Polski samochodów, ale dotyczy on aut starszych niż dwa lata.

WSA uznał, że podatnikowi nie przysługiwało prawo do zwrotu akcyzy. Sąd podkreślił, że ETS nie zakwestionował samej możliwości nakładania akcyzy na podatników. Ponieważ w omawianej sprawie stawka akcyzy była identyczna w przypadku samochodów nabytych w Polsce i sprowadzonych z Unii Europejskiej, nie można mówić o dyskryminacji podatnika.

Sygn. akt III SA/Wa 1602/07

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl