Kwoty otrzymane od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na powiększenie funduszy pożyczkowych będą zwolnione z podatku dochodowego.
Minister finansów przedstawił na stronie internetowej projekt rozporządzenia z 19 lutego 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych. Zaniechanie poboru podatku dotyczy dochodów odpowiadających kwotom otrzymanym na powiększenie funduszy pożyczkowych otrzymanych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zgodnie z projektem zaniechanie poboru podatku obejmie podmioty prowadzące fundusze pożyczkowe. Podmioty te działają w formie spółek kapitałowych, a także fundacji i stowarzyszeń, niebędących organizacjami pożytku publicznego.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego uzasadnione jest faktem, że środki przekazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w formie wsparcia funduszy pożyczkowych służą łagodzeniu skutków bezrobocia. Trafiają bowiem do mikro- i małych, przedsiębiorców działających w terenach najwyższego bezrobocia w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz umożliwia osobom bezrobotnym podejmowanie działalności gospodarczej. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.