Wszyscy podatnicy, bez względu na zakres wykonywanych czynności, powinni być traktowani jednakowo. Obowiązek stosowania kas fiskalnych musi więc być powszechny.
Niestety, sama obecność kasy nie wystarczy. Trzeba jeszcze zmusić sprzedawców do tego, aby rejestrowali każdą sprzedaż. Można zwrócić się o pomoc do samych klientów i zachęcić ich do upominania się o paragony. Potem specjalnie dla nich zorganizować np. loterię. Inwestycja w nagrody z pewnością zwróci się fiskusowi w postaci większych wpływów z rejestrowanej na kasie sprzedaży.