Podatniczka jest matką samotnie wychowującą dzieci. Córka i syn otrzymywali rentę rodzinną po mężu. Syn we wrześniu 2007 roku obronił pracę magisterską, ukończył studia i od 1 listopada podjął pracę, założył swoją rodzinę oraz wyprowadził się i przemeldował do żony. Podatniczka nie wie, czy będzie jej przysługiwała ulga na syna w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok. Tomasz Kosieradzki, doradca podatkowy w Sol Financial Services Polska, wskazuje, że podatniczce przysługuje odliczenie w wysokości 1145,08 zł na każde dziecko pod warunkiem, że syn do końca roku nie osiągnie dochodów z pracy przekraczających kwotę 3015 zł.

Ekspert wyjaśnia, że ulga na wychowanie dzieci, zgodnie z art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci. Zgodnie z przepisami możliwe jest zastosowanie ulgi również w przypadku wychowywania uczących się dzieci do 25 roku życia, które uzyskały dochody z renty rodzinnej.

- Fakt, że syn skończył studia w trakcie roku podatkowego (pod warunkiem, że nie miał ukończonych 25 lat), nie ma wpływu na skorzystanie z ulgi - mówi Tomasz Kosieradzki. Ekspert podkreśla jednak, że z ulgi nie można skorzystać, jeżeli dziecko uzyskało dochody, z wyjątkiem wspomnianej już renty rodzinnej, dochodów wolnych od podatku lub w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, czyli w 2007 roku - 3015 zł. Skoro syn podjął pracę w październiku, matka zachowa prawo do ulgi pod warunkiem, że uzyskane przez syna dochody nie przekroczą powyższej kwoty.

Tomasz Kosieradzki zwraca uwagę, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują, że istnieje obowiązek wychowywania dziecka przez cały rok podatkowy.

- W przepisach regulujących ulgę nie wspomnia- no również o rozliczeniu częściowym, jeżeli dziecko pozostaje pod opieką rodzica przez kilka miesięcy w roku. Proporcjonalne odliczenie zostało odniesione jedynie do rozliczenia ulgi w przypadku, gdy przez część roku podatkowego dziecko faktycznie zamieszkuje u każdego z rodziców rozwiedzionych lub w stosunku do których sąd orzekł separację - wyjaśnia ekspert. Oznacza to, że jeżeli syn spełni warunek dotyczący progu dochodów, matka skorzysta z pełnej kwoty odliczenia na dwoje dzieci, czyli pomniejszy podatek o 2290,16 zł.

1145,08 złotych wynosi ulga na każde dziecko odliczana od podatku

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl