Sprzedaż w niewielkim zakresie domowych przetworów może zostać zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe zwolnienie w ustawie o PIT proponuje grupa senatorów PO, która złożyła w Senacie projekt nowelizacji w tym zakresie. Zmiana stanowiłaby uzupełnienie obowiązujących regulacji podatkowych, które wyłączają stosowanie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do przychodów z działalności rolniczej. Dotyczy to jednak wyłącznie działalności polegającej na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, czyli naturalnym z własnych upraw albo hodowli lub chowu. W praktyce oznacza to, że okazjonalna sprzedaż jabłek z przydomowego sadu nie podlega opodatkowaniu PIT, ale już sprzedaż dżemu czy kompotu z tych samych jabłek – tak. Zwykle taka działalność odbywa się jednak poza legalnym obrotem, w tzw. szarej strefie. Po wprowadzeniu zmiany z PIT zwolniona byłaby także sprzedaż przetworzonych produktów rolnych, tj. dżemy, wędliny, sery czy pieczywo. W przeciwieństwie jednak do wytwarzania i sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych, która to działalność w ogóle nie podlega przepisom ustawy o PIT, przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych miałyby zostać włączone do katalogu zwolnień zawartego w art. 21 ustawy o PIT. Stosowanie tego zwolnienia byłoby obwarowane wieloma warunkami.

Warunki do spełnienia

Z projektowanych rozwiązań wynika, że nowe zwolnienie mogłoby mieć zastosowanie tylko przy sprzedaży domowych przetworów na niewielką skalę. Taka aktywność nie może wskazywać na prowadzenie działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku wprowadzenie zwolnienia prowadziłoby do nierówności opodatkowania i dyskryminacji na rynku handlu żywnością przedsiębiorców, którzy prowadzą zarejestrowaną i opodatkowaną działalność.