Nikt nie lubi płacić podatków. Szczególnie gdy kwoty, które oddajemy do państwowej kasy, rozpływają się w nicość. Podatek to materialny pieniądz, który ma też materialne odbicie.
Odbiciem takim są nowe drogi, szpitale, szkoły. Gdy tego nie ma, to i chęć do płacenia zanika. Wspólny podatek na poziomie Unii może miałby sens, ale tylko gdy realizowane byłyby cele, które stały się podstawą jego wprowadzenia. Pierwsze państwa unijne już zgłosiły propozycje wspólnego podatku. Może jednak być tak, że pierwsi z Unii będą ostatnimi, gdy przyjdzie do realizacji projektów.