W 90,1 proc. wykonano plan w przypadku podatku od gier, z którego do kasy państwowej wpłynęło już ponad 891 mln zł z zakładanych 990 mln zł. Wpływy z podatków pośrednich (VAT, akcyza, podatek od gier) zrealizowano w 63,4 proc., uzyskując kwotę ponad 104,51 mld zł z prognozowanych 164,89 mld zł.

Dość znaczny odsetek wpływów (66,3 proc.) uzyskano z PIT, który przyniósł do państwowej kasy ponad 23,96 mld zł z ogólnej liczby 36,15 mld zł. Z kolei budżet zarobił na CIT kwotę 18,21 mld zł z zaplanowanych 27,15 mld zł. Stanowi to 67,1 proc. zakładanego planu.