Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zwolnione są w całości z PIT. Znowelizowane przez Sejm 22 stycznia przepisy ustawy o systemie oświaty regulują możliwość upoważnienia przez radę gminy kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania takiej pomocy, np. w postaci stypendium socjalnego czy zasiłku szkolnego. Przyznana w tej sposób pomoc socjalna objęta będzie zwolnieniem podatkowym.

Wsparcie z gminy

Jak wyjaśnia Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net Księgowość Podatki Doradztwo, obecnie sprawy z zakresu rozpatrywania wniosków i przyznawania indywidualnych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów należą do właściwości wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

– Uczniowie lub ich rodzice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, składają wnioski o stypendium szkolne do odpowiedniego wydziału urzędu gminy, jednak zwykle i tak weryfikują je pracownicy ośrodka pomocy społecznej – mówi Grażyna Nelip.

Jej zdaniem nowelizacja ustawy o systemie oświaty i przyznanie kompetencji do przyznawania uczniom indywidualnych świadczeń pomocy materialnej ośrodkom pomocy społecznej pozwoli lepiej zorganizować pracę urzędników i może przyspieszyć obieg dokumentów. Po jej wejściu w życie rodzice czy uczniowie będą mogli składać wnioski bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.

– Uchwalone zmiany nie będą miały wpływu na obowiązujące do tej pory zwolnienie pomocy materialnej dla uczniów z podatku dochodowego – podkreśla Grażyna Nelip.