Pomoc materialna o charakterze socjalnym, którą przyzna kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie upoważnienia rady gminy, będzie zwolniona z podatku dochodowego.
Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym przyznane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zwolnione są w całości z PIT. Znowelizowane przez Sejm 22 stycznia przepisy ustawy o systemie oświaty regulują możliwość upoważnienia przez radę gminy kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania takiej pomocy, np. w postaci stypendium socjalnego czy zasiłku szkolnego. Przyznana w tej sposób pomoc socjalna objęta będzie zwolnieniem podatkowym.

Wsparcie z gminy

Jak wyjaśnia Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net Księgowość Podatki Doradztwo, obecnie sprawy z zakresu rozpatrywania wniosków i przyznawania indywidualnych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów należą do właściwości wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
– Uczniowie lub ich rodzice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, składają wnioski o stypendium szkolne do odpowiedniego wydziału urzędu gminy, jednak zwykle i tak weryfikują je pracownicy ośrodka pomocy społecznej – mówi Grażyna Nelip.
Jej zdaniem nowelizacja ustawy o systemie oświaty i przyznanie kompetencji do przyznawania uczniom indywidualnych świadczeń pomocy materialnej ośrodkom pomocy społecznej pozwoli lepiej zorganizować pracę urzędników i może przyspieszyć obieg dokumentów. Po jej wejściu w życie rodzice czy uczniowie będą mogli składać wnioski bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.
– Uchwalone zmiany nie będą miały wpływu na obowiązujące do tej pory zwolnienie pomocy materialnej dla uczniów z podatku dochodowego – podkreśla Grażyna Nelip.Rozwiązania podatkowe

Zwolnienie dla pomocy dla uczniów wynika z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który dotyczy świadczeń pomocy materialnej, m.in. dla uczniów, które pochodzą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i są przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty. Jeżeli zatem stwierdzimy, że np. stypendium stanowi pomoc materialną o charakterze socjalnym, przyznane zostało przez organ samorządu terytorialnego, a podstawą prawną jego udzielenia są przepisy o systemie oświaty, to wypełnione będą wszystkie przesłanki dla zastosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o PIT.
Stypendia dla uczniów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub przyznane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, są zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT).
Zmiany w ustawie o systemie oświaty w przyszłym tygodniu rozpatrzy Senat.
Ważne
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, które są w całości zwolnione z PIT, przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta)