Większość gazet lokalnych ukazuje się raz w tygodniu i korzysta z zerowej stawki VAT dla czasopism specjalistycznych. Z przywileju tego nie korzystają gazety lokalne ukazujące się częściej – dwa razy w tygodniu. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13113) wyjaśniło, że stosowanie stawki VAT w wysokości 0 proc. na czasopisma specjalistyczne jest wynikiem uzyskanej przez Polskę zgody, a przyjęte kryteria są kompromisem cech, które powinno posiadać czasopismo specjalistyczne. Wychodząc z założenia, że stosowana preferencja musi mieć charakter wyjątkowy, a nie powszechny, uznano, że ukazywanie się czasopisma raz w tygodniu jest właściwym rozwiązaniem.