Podatnik chce złożyć wniosek o udzielenie abolicji podatkowej. Dzięki niej urząd zwróci mu 2,5 tys. zł podatku. Czy podatnik ma prawo wybrać sposób wypłaty tych środków?
Tak. Zwrot podatku dochodowego nastąpi w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu. Podatnik we wniosku o udzielenie abolicji musi wskazać tryb zwrotu. W zależności od wskazanego sposobu, zwrot nastąpi: w kasie, na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pośrednictwem przekazu pocztowego. W tym ostatnim przypadku, tj. przy zwrocie wypłaconym za pośrednictwem poczty, kwota zwrotu jest pomniejszana o koszty jej przesłania.
Trzeba pamiętać, że urząd skarbowy ma określony termin na wydanie decyzji o przyznaniu abolicji podatkowej. Jest to sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku wniosków dotyczących 2002 roku decyzja musi być wydana do 30 listopada 2008 r.