ORZECZENIE

Zapadł precedensowy wyrok w sprawie opodatkowania podatkiem akcyzowym automatów do gier sprowadzanych do Polski. Spółka z Holandii sprowadziła ze Stanów Zjednoczonych automaty do gier, które następnie kupiła polska spółka i rozliczyła z fiskusem. Następnie dokonała dwóch korekt deklaracji podatkowej, w których wykazała niższą podstawę opodatkowania. W pierwszej deklaracji błędnie bowiem ujęto kurs waluty oraz koszty transportu. Spółka złożyła więc wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym. Naczelnik urzędu skarbowego uwzględnił kwestie dotyczące kursu walut oraz błędnego zaliczenia do podstawy opodatkowania kosztów transportu z Holandii do Polski. Nie uznał jednak pomniejszenia podstawy opodatkowania o fracht, czyli transport ze Stanów Zjednoczonych.

Istota sporu sprowadzała się więc do stwierdzenia, czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów polska spółka mogła wyłączyć z podstawy opodatkowania kwotę frachtu, która została wykazana na jednej fakturze wystawionej przez sprzedającego obok kwoty za automaty do gier.

Zdaniem WSA nie miała takiego prawa. Sąd podzielił argumenty organów podatkowych, które twierdziły, że polska spółka była zobowiązana do zapłaty kwoty frachtu wynikającej z faktury wystawionej przez firmę holenderską. Zatem fracht należało wliczyć do podstawy opodatkowania. Sąd podkreślił, że sprzedający automaty, czyli firma holenderska, musiała podnieść cenę ze względu na fracht, a zatem był on elementem ceny.

WSA nie podzielił argumentów spółki, która powołała się na przepis ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego podstawą opodatkowania jest kwota, jaką nabywca musi zapłacić za wyroby akcyzowe.

Spółka twierdziła, że przepis ten wyłącza możliwość zaliczenia frachtu do podstawy opodatkowania nabycia automatów. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się jednak sąd.

Sygn. akt III SA/Wa 1617/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl