Rzecznik praw obywatelskich (RPO) zapytał ministra finansów, jak przebiegają prace nad przepisami wykonawczymi do nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). Rzecznik zwrócił uwagę, że obowiązująca od nowego roku ustawa przewiduje zupełnie nowe zasady obsługi płatności w ramach programów finansowanych ze środków europejskich. Do prawidłowego wdrożenia systemu konieczne są jednak szczegółowe przepisy wykonawcze, a tych nadal nie ma.

W ocenie RPO brak wielu rozporządzeń może sparaliżować cały system wypłat. Konsekwencją niewydania przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych jest realne zagrożenie utraty płynności finansowej wielu podmiotów korzystających z funduszy unijnych.

Brak aktów wykonawczych dotyczących mechanizmu wypłaty środków finansowych beneficjentom rzecznik ocenia negatywnie. Jego zdaniem taka sytuacja jest niezgodna z deklarowaną polityką wsparcia ze strony instytucji publicznych takich podmiotów.