• W TRYBUNALE O ROZLICZANIU VAT. Dziś Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności par. 16 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. dotyczącego VAT. Rzecznik kwestionuje obowiązki podatnika przy udzieleniu rabatu już po wystawieniu faktury. Zgodnie z przepisem, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, której potwierdzenie odbioru stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego. Zdaniem RPO, uzależnienie prawa do obniżenia VAT od uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, stanowi przerzucenie na sprzedającego obowiązków fiskusa.
  • DOTACJE NA KSZTAŁCENIE. Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) zmienił stanowisko zaprezentowane w piśmie z 24 października do Ministerstwa Finansów odnośnie zasad korekty kosztów uzyskania przychodów po uzyskaniu dotacji na kształcenie młodocianego pracownika. Obecnie ZRP uważa, że przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT nie dotyczy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, który został wprowadzony ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty. Otrzymane przez pracodawcę dofinansowanie nie będzie skutkowało koniecznością pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów.
  • SZKOLENIE DLA PODATNIKÓW. 12 grudnia w godz. 16.00-17.00 zostanie przeprowadzone spotkanie dla podatników w zakresie ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007. Spotkania odbędzie się w sali obsługi podatnika w Urzędzie Skarbowym w Nowej Rudzie.

Więcej www.is.wroc.pl

REPREZENTANT PRACODAWCÓW W VAT GROUP. Tomasz Michalik został oficjalnym reprezentantem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w VAT Group w BUSINESSEUROPE. VAT Group zajmuje się legislacją VAT na poziomie europejskim. Pracuje nad kilkoma projektami, m. in. VAT Fraud, Reverse Charge, Invoicing Directive, Usługi Finansowe. Szefem Grupy jest Pan Henk Wildeboer, dyrektor podatków pośrednich w Philips International.

Więcej www.prywatni.pl