Członkowie rad nadzorczych i zarządów spółek, którzy w 2007 roku uzyskali przychody z tytułu pełnienia swoich obowiązków, powinni złożyć zeznanie podatkowe. W zeznaniu wykazuje się kwoty z różnych źródeł przychodów.

Źródłami przychodów są m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, a także działalność wykonywana osobiście. Wynika to z art. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., nazywana dalej ustawą o PIT).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Wynika to z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT.

Tego rodzaju przychody trzeba oczywiście rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT.

Dla przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych roczne koszty uzyskania przychodów (z każdego z wyżej wymienionych tytułów) wynoszą nie więcej niż 1302 zł (miesięcznie 108,50 zł).

Kwoty te odpowiadają wysokości tzw. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Warto podkreślić, że w przypadku, gdy podatnik w 2007 roku tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu, roczne koszty uzyskania przychodów z poszczególnych - wyżej wymienionych - tytułów nie mogą przekroczyć 1953,23 zł.

Okazuje się, że część pracodawców ma problemy z rozliczaniem wspomnianych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Szukają oni kwotowych limitów dotyczących wspomnianych kosztów w zasadniczym tekście ustawy o PIT. Tymczasem wymienione w tej ustawie koszty dotyczą 2009 roku. Natomiast aktualnych kosztów, które obowiązują w 2007 roku, należy szukać w uchwalonej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o PIT, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 217, poz. 1588. Przypomnijmy więc, że w 2007 roku dla osób pracujących w jednym zakładzie kwotowe koszty wynoszą miesięcznie - 108,50 zł, a rocznie - 1302 zł. Dla pracujących w kilku zakładach limit rocznie nie może przekroczyć 1953,23 zł.

1302 zł wynoszą maksymalne roczne koszty uzyskania przychodów dla członków zarządu i rad nadzorczych

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl