Osoby, które zapłaciły za granicą składki ubezpieczeniowe emerytalne i zdrowotne, będą mogły je odliczyć w polskim zeznaniu - tak przewidują zmiany do ustawy o PIT.
Zaproponowane rządowe zmiany w ustawie o PIT umożliwiają podatnikom odliczenie od dochodu składek emerytalno-rentowych zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i związane są z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. akt K 18/06). Trybunał uznał, że zakaz odliczania zagranicznych składek jest niezgodny z Konstytucją RP.

Składki emerytalne