AKTUALIZACJA E-DEKLARACJI. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w przepisach o deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 składanych przez internet. Przepisy mają na celu aktualizację załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 79, poz. 533). Określają one układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji w formacie danych XML (XSD). Uzupełnienie przepisów podyktowane jest stosowaniem nowych wzorów deklaracji od 1 stycznia 2008 r.

Więcej www.mf.gov.pl

SZKOLENIE W URZĘDZIE SKARBOWYM W STARACHOWICACH. Urząd Skarbowy w Starachowicach rozpoczyna cykl bezpłatnych szkoleń mających na celu przybliżenie podatnikom ich praw i obowiązków wynikających z przepisów. Pierwsze spotkanie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających lub planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia o godz. 16.00 w siedzibie urzędu, przy ulicy Składowej 33, sala 112.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

■ NOWY SKŁAD KOMISJI. Krajowa Izba Doradców Podatkowych opublikowała aktualny skład osobowy Komisji rozwoju, promocji zawodu i współpracy z regionami. Jej przewodniczącym jest Leszek Sroczyński, wiceprzewodniczącą Beata Dutkiewicz, a sekretarzem Anna Mazur.

Więcej www.kidp.pl

ZMIANA OPODATKOWANIA AUT W RUMUNII. Komisja Europejska rozpoczęła drugi etap postępowania w sprawie rumuńskich przepisów dotyczących opodatkowania samochodów. Komisja uznała, że przepisy te mają charakter dyskryminujący. Podatek na używane samochody sprowadzane z zagranicy uzależniony jest od wieku pojazdu.

Więcej www.taxnews.pl

BELGIJSKIE PRZEPISY PRZED ETS. Brukselski sąd apelacyjny zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym belgijskich przepisów o zwolnieniu kapitałowym. Wątpliwości sądu wywołały zasady dotyczące odliczania strat.

Więcej www.taxnews.pl