Już jutro, 25 września, przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) odbędzie się rozprawa w sprawie Magoora (C-414/07) dotycząca odliczania VAT od paliwa od samochodów typu kratki, a także dużych SUV-ów i kombi, w stanie prawnym obowiązującym do 22 sierpnia 2005 r.

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ETS potwierdzi, że ograniczenie prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliw, które weszło w życie 22 sierpnia 2005 r. jest sprzeczne z prawem wspólnotowym (narusza on klauzulę stałości) argumentuje Jerzy Martini, który jet też pełnomocnikiem podatnika w tej sprawie.

Jego zdaniem, jeśli Trybunał zdecyduje się wypowiedzieć w sprawie ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego, które weszło w życie 1 maja 2004 r. (dotyczące samochodów kratek), to istnieje dosyć wysokie prawdopodobieństwo na pozytywne dla podatników rozstrzygnięcie. ETS może potencjalnie jednak odmówić odpowiedzi na to pytanie.

Wyrok zapadnie po kilku miesiącach od rozprawy. Gdy będzie korzystny dla podatników budżet straci nawet kilka miliardów złotych na zwrocie nieodliczonego VAT przez przedsiębiorców.