Ostatnią w roku podatkowym zaliczkę na podatek dochodowy podatnicy w tym roku opłacają do 21 grudnia, w związku z tym, że ustawowy termin 20 grudnia wypadał w niedzielę. Do dziś płatna jest zaliczka zarówno za listopad, jak i za grudzień, co dla podatników oznacza konieczność zapłaty podatku w podwójnej wysokości.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) zaliczki na podatek za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnicy płacą w terminie zapłaty i w wysokości równiej zaliczce za miesiąc poprzedni. W grudniu podatnicy opłacają więc dwie zaliczki jednocześnie za listopad oraz grudzień w kwocie równej podwójnej zaliczce należnej za listopad. Taki sposób rozliczenia ostatniej w roku podatkowym zaliczki ma zastosowanie nie tylko od dochodów z działalności gospodarczej, ale również w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osiągających dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych.