Osoba niepełnosprawna, która wydaje na leki miesięcznie ponad 100 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę odliczy od dochodu w zeznaniu rocznym.
Ulga podatkowa na zakup leków przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz takim, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, jeśli jej dochód jest niższy niż 9120 zł. W ramach tej ulgi od dochodu można odliczyć m.in. wydatki za zakup leków poniesione w roku podatkowym. Jednak dochód pomniejszy tylko wydatek w wysokości przekraczającej 100 zł w miesiącu. Przykładowo jeśli podatnik w styczniu 2009 r. wydał na leki 180 zł, w rocznym PIT odliczy 80 zł. Z kolei gdy w lutym 2009 r. wydał na medykamenty 80 zł, dochodu nie pomniejszy o żadną kwotę. Wysokość rocznego odliczenia trzeba obliczyć poprzez zsumowanie nadwyżki wydatków ponad 100 zł za każdy miesiąc w roku. Ważne jest, aby posiadać dokumenty, które potwierdzą wysokość poniesionych kosztów, np. faktur VAT z apteki.
Ponadto odliczeniu od dochodu podlegają tylko te wydatki na lekarstwa, które zlecił lekarz specjalista. W zaświadczeniu muszą być zawarte zalecenia lekarza o konieczności stałego lub czasowego stosowania leków. Zaświadczenie musi wystawić specjalista. Przykładowo leków na serce nie może zlecić chirurg, musi to zrobić kardiolog.
Urzędy skarbowe podkreślają, że zaświadczenie od lekarza o konieczności przyjmowania leków podatnik musi posiadać tylko wtedy, gdy urząd skarbowy poprosi go o przedstawienie tego dokumentu.
Przykład
Wysokość odliczenia
Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. Przyjmuje stale leki na serce i cukrzycę. W miesiącach od stycznia do marca 2009 r. co miesiąc wydawała na leki po 170 zł. Od kwietnia do sierpnia po 200 zł. W kolejnych miesiącach 2009 roku wydatki na medykamenty nie przekroczą 90 zł. Jaką kwotę może odliczyć od dochodu w PIT za 2009 rok?
W sumie za 2009 rok podatniczka będzie mogła odliczyć od dochodu 710 zł. W całym roku podatniczka wyda na leki 1870 zł (zakładając, że wydatki od września do grudnia wyniosą 90 zł za każdy miesiąc). W sumie podatniczka w zeznaniu rocznym za 2009 rok będzie mogła odliczyć 710 zł (3x70 zł + 5x100 zł).