Jak już informowaliśmy na łamach GP, jeśli od 1 stycznia 2009 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy, to bez odpowiedniej nowelizacji przepisów zniknie ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn. Skorzystanie ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn uzależnione jest bowiem m.in. od pięcioletniego zameldowania w otrzymanej w sposób nieodpłatny nieruchomości.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych obowiązek meldunkowy ma zostać zastąpiony rejestracją. Jak dowiedzieliśmy się w MSWiA, szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostaną przedstawione w październiku. Ministerstwo Finansów też zapewniło nas, że gdy zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn będą potrzebne, zostaną opracowane. A co na to niezależni eksperci?

Zdaniem Ewy Nawotki z Ernst & Young remedium na art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn może być jedynie wyraźne sprecyzowanie w znowelizowanej ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, że nowe obowiązki rejestracyjne zastępują dotychczasowy obowiązek meldunkowy. Ustawy podatkowe nie zawierają definicji zameldowania, a zatem przy wykładni art. 16 ust. 2 pkt 5 będzie obowiązywało odwołanie do regulacji z ustawy o ewidencji ludności. Nie jest to rozwiązanie poprawne pod względem legislacyjnym, lecz w praktyce mogłoby być zastosowane do czasu usunięcia przez ustawodawcę rozbieżności pomiędzy przepisami prawa podatkowego a administracyjnego.

Warto dodać, że art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn przez kilkanaście lat jego obowiązywania aż do 31 grudnia 2006 r. nie uzależniał pra wa do ulgi mieszkaniowej od zameldowania, lecz wyłącznie od same- go zamieszkania w otrzymanym lokalu.

- Organy podatkowe i orzecznictwo przyjmowały, że samo zamieszkiwanie w lokalu uprawnia do ulgi, bez względu na spełnienie obowiązków administracyjnych - tłumaczy Ewa Nawotka.

Dodaje, że wprowadzenie od 1 stycznia 2007 r. konieczności spełnienia dodatkowego obowiązku w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego miało ujednolicić przepisy ustawy o PIT i ustawy o podatku od spadków i darowizn.

- Po kilku miesiącach obowiązywania nowych regulacji widać, że zakładany rezultat nie został osiągnięty - podsumowuje ekspert Ernst & Young.

5 lat należy być zameldowanym w mieszkaniu otrzymanym w spadku lub darowiźnie, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku