Aby od przyszłego roku likwidacja meldunku nie wyeliminowała ulg podatkowych, nowe obowiązki rejestracyjne powinny zastąpić obowiązek meldunkowy.
Jak już informowaliśmy na łamach GP, jeśli od 1 stycznia 2009 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy, to bez odpowiedniej nowelizacji przepisów zniknie ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn. Skorzystanie ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn uzależnione jest bowiem m.in. od pięcioletniego zameldowania w otrzymanej w sposób nieodpłatny nieruchomości.
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych obowiązek meldunkowy ma zostać zastąpiony rejestracją. Jak dowiedzieliśmy się w MSWiA, szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostaną przedstawione w październiku. Ministerstwo Finansów też zapewniło nas, że gdy zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn będą potrzebne, zostaną opracowane. A co na to niezależni eksperci?