RAPORT

Brytyjski system podatkowy, zamiast typowych ulg na dzieci, wprowadza świadczenia rodzinne, rozumiane jako świadczenia finanso-we, które obniżają koszty związane z utrzymaniem rodziny, wychowaniem potomstwa.

Jak wyjaśniła nam Agnieszka Bagińska, konsultant w Dziale Doradztwa Podat- kowego PricewaterhouseCoopers, urzędy skarbowe dokonują również bezzwrotnych wypłat w celu pokrycia m.in. kosztów edukacji dzieci. Daje to większe korzyści niż typowe prorodzinne ulgi podatkowe, co wyróżnia Wielką Brytanię spośród innych państw europejskich.

Zasiłki na dzieci

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, wskazała, że do podstawowych świadczeń przydzielanych w ramach polityki parorodzinnej należą zasiłki na dziecko w wysokości 1810 funtów brytyjskich (GBP) tygodniowo na pierwsze dziecko i 1210 GBP na kolejne, kredyty podatkowe na dziecko w kwocie 545 GBP rocznie na rodzinę oraz 1765 GBP na każde dziecko lub kredyt podatkowy dla pracujących rodzin, który wynosi nawet kilka tysięcy funtów rocznie.

- Przykładowo, podstawowe świadczenie dla osoby bezdzietnej o niskich dochodach może wynosić maksymalnie 1620 GBP rocznie. Do tego dochodzą dodatki - do 1595 GBP rocznie dla samotnego rodzica, do 660 GBP rocznie dla osoby pracującej ponad 30 godzin tygodniowo, do 2165 GBP rocznie dla niepełnosprawnych, 1660 GBP rocznie dla osób powyżej 50 roku życia - wyliczyła Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Dodała, że zasiłek na dziecko nie jest uzależniony od wysokości zarobków. Może być przyznany, mimo że dzieci nie są pod jednym dachem z rodzicami i mieszkają np. w Polsce. O otrzymaniu kredytu na dziecko decyduje przede wszystkim wysokość dochodu rodziców przypadająca na rodzinę, tj. nie więcej niż 66 tys. GBP rocznie, gdy dziecko ma poniżej jednego roku oraz nie więcej niż 58 tys. GBP rocznie dla starszych dzieci. Natomiast kredyt podatkowy dla pracujących rodzin ma na celu wsparcie osób pracujących zawodowo o niskim dochodzie rocznym.

Koszty wychowania

Rząd brytyjski, mając na uwadze łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, proponuje bogatą ofertę usług opiekuńczych: przedszkola rodzinne, rodzicielskie, zespołowe, pobytowe, ogródki dziecięce, autoryzowane opiekunki do dzieci. Ponadto, jak tlumaczyła Agnieszka Bagińska, wszystkie 3- i 4-latki mają zapewnioną darmową edukację w niepełnym wymiarze godzin. Zadbano również o przyszłość dzieci. Został stworzony Dziecięcy Fundusz Powierniczy (długoterminowe konto osz-czędnościowe i inwestycyjne opiewające na początek na 250 GBP, do którego dziecko będzie miało dostęp po 18 urodzinach). Kolejny dodatek to zapomoga szkolna wypłacana tygodniowo w wysokości 10, 20 lub 30 GBP, w zależności od dochodu rodziny. Można również skorzystać z pożyczki na rozwój kariery i pomocy finansowej dla studentów i uczniów.

- Fundusz Świadczeń Socjalnych gwarantuje zasiłek przystosowawczy (przyznawany osobie, która opuszcza dom rodzinny i kontynuuje życie w społeczeństwie lub korzysta z programu przesiedleniowego) w wysokości od 30 do 1 tys. GBP, zasiłek na zagospodarowanie, przyznawany w wysokości od 30 do 1 tys. GBP - podała Agnieszka Bagińska.

Dodała, że można skorzystać również z pożyczki kryzysowej przysługującej osobom, których rodziny są w poważnym zagrożeniu zdrowia i bezpieczeństwa spowodowanym nagłym wypadkiem lub katastrofą.

Ważne!

Do podstawowych świadczeń prorodzinnych w Wielkiej Brytanii należą: zasiłek na dziecko, kredyt podatkowy, dziecięcy fundusz powierniczy oraz zapomoga szkolna

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl