PORADA

Podatnik buduje dom system gospodarczym. Złożył wniosek o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Urząd skarbowy odmówił przyjęcia do rozliczenia faktury VAT wystawionej przed datą uzyskania pozwolenia na budowę domu. Zgodnie z argumentacją pracownika urzędu rozliczać można tylko faktury wystawione po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. W ocenie Tomasza Kosieradzkiego, doradcy podatkowego w Sol Financial Services Polska, urząd skarbowy nie ma racji. Ekspert wskazuje, że zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada m.in. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

- Ustawa nie reguluje zagadnienia obowiązku posiadania pozwolenia w momencie dokonania zakupów materiałów budowlanych. Redakcja przepisu wskazuje jedynie, że zwrot przysługuje, jeżeli podatnik posiada pozwolenie na budowę - podkreśla Tomasz Kosieradzkiego.

Ekspert wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 1 pozwolenie należy dołączyć do wniosku o zwrot części VAT na materiały budowlane.

- Przepis ten nakłada zatem obowiązek posiadania pozwolenia w momencie złożenia wniosku. Również interpretacje organów podatkowych wskazują, że wymóg posiadania pozwolenia na budowę powinien być spełniony na dzień wystąpienia z wnioskiem - twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje, że w świetle interpretacji organów podatkowych dopuszczalna jest zatem sytuacja, w której najpierw dochodzi do nabycia materiałów budowlanych przez osobę fizyczną, a następnie (w międzyczasie) uzyskane zostaje pozwolenie na budowę. Takie stanowisko zaprezentowane zostało m.in. w postanowieniu naczelnika Urzędu Skarbowego w Wolsztynie z 8 sier-pnia 2006 r. (nr ZD-G/443-12/06) oraz w postanowieniu naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęczycy z 29 marca 2006 r. (nr US I/415-10/2006).

- W związku z przedstawioną argumentacją urzędnik skarbowy nie powinien kwestionować prawa podatnika do zwrotu VAT z faktur wystawionych przed datą uzyskania pozwolenia na budowę - twierdzi Tomasz Kosieradzki.

Ważne!

Warunek posiadania pozwolenia na budowę musi być spełniony na dzień wystąpienia z wnioskiem, a nie w momencie zakupu materiałów budowlanych

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl