Badanie (audyt) sprawozdań finansowych spółek giełdowych jest traktowane jako badanie sprawozdań finansowych jednostek o podwyższonym ryzyku i wymaganiach. Dodatkowo, jak wynika z obserwacji, dane zawarte w sprawozdaniach finansowych spó- łek publicznych, w tym krytyczne uwagi biegłego rewidenta, przekładają się natychmiast na wysokość notowanych kursów. Dlatego zarówno spółki publiczne, jak również przyszli emitenci planujący debiut giełdowy powinni dokładnie przeanalizować swoją decyzje o wyborze firmy audytorskiej, zwłaszcza że w tym przypadku najczęściej oznacza to partnerstwo na kilka lat. Pojawia się tu pytanie, czym kierować się, dokonując wyboru.

Głównym kryterium wyboru na pewno powinno być doświadczenie firmy audytorskiej w obsłudze spółek giełdowych i dogłębna znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego. Renoma firmy na rynku kapitałowym gwarantuje bowiem większe zaufanie inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, co może mieć bezpośrednie przełożenie na kurs akcji spółki, zwłaszcza w momencie ogłaszania prognoz, raportów okresowych czy publikacji prospektu. Dogłębna znajomość regulacji prawnych rynku kapitałowego i doświadczenie firmy audytorskiej w obsłudze firm z danej branży przekłada się wprost na sprawną organizację badań i realizację prospektu emisyjnego, a to przyczynia się do zminimalizowania ewentualnych uwag do prospektu i skraca czas trwania postępowania przed KNF. Firmy planujące debiut giełdowy, zwłaszcza mniejsze, często wybierając doradców, kierują się niskimi kosztami ich usług.

Tymczasem wydatki związane z firmą audytorską są małe zarówno w ogólnym zestawieniu kosztów, jak i w kontekście wielkości środków finansowych pozyskanych z emisji. Cena usługi za audyt to też doradztwo w dziedzinie rachunkowości, podatków i finansów, sprawna organizacja i realizacja badania. Ponadto, jak już podkreśliliśmy, firma audytorska wzmacnia wiarygodność firmy i zaufanie inwestorów - a te jak każde inne czynniki ryzyka przekładają się bezpośrednio na koszt kapitału. Innymi słowy wiarygodna, uznana i respektowana firma audytorska obniża koszt emisji i zwiększa wartość emitenta.

dr ANDRÉ HELIN

prezes firmy audytorskiej BDO Numerica