Wdrożenie budżetu zadaniowego pozwoli na lepsze zarządzanie finansami publicznymi oraz na racjonalizację zatrudnienia.
Po wdrożeniu budżetu zadaniowego zadania, jakie wykonują poszczególne resorty i urzędy centralne, będą ujęte w układzie zadaniowym, a nie w podziale na działy i części budżetowe. Rozpisanie pracy ministerstw oraz urzędów centralnych na zadania może jednak spowodować, że pracownicy w resortach nie będą przypisani do zadań określonych i ujawnionych w budżecie państwa. Jak się okazuje, pracownicy obawiają się, że w takim przypadku zostaną zwolnieni z pracy. Zdaniem ekspertów takie obawy są bezpodstawne.

Zwolnienia w sektorze

Po wprowadzeniu budżetu zadaniowego nie wszystkie osoby zatrudnione w urzędach i ministerstwach będą przypisane do konkretnych zadań. Taki stan jest jednak naturalny. Przykładowo zadania polegającego na budowie drogi nie wykonują wyłącznie pracownicy, którzy odpowiadają za przygotowanie procesu inwestycyjnego i jego wdrożenie. Niezbędni są również np. pracownicy niemerytoryczni, którzy nie są bezpośrednio związani z zadaniem.
Jak wskazuje dr Tomasz Strąk z wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nadmierne zatrudnienie może wystąpić zarówno w sytuacji, w której części pracowników nie można przypisać do zadań realizowanych przez jednostkę, jak i wtedy, gdy w danej jednostce w porównaniu z jednostkami podobnymi (urzędy skarbowe, urzędy celne, urzędy wojewódzkie) przy realizacji zadania o podobnej skali świadczenia usług zatrudnienie jest istotnie większe. Ekspert podkreśla, że budżet zadaniowy jest narzędziem, które pozwala na zidentyfikowanie zarówno jednostek, w których zatrudnienie jest zbyt duże w porównaniu do realizowanych zadań, jak i takie, w których zatrudnienie jest zbyt małe.

Optymalizacja zatrudnienia

W opinii Tomasza Strąka, wykorzystanie budżetu zadaniowego do racjonalizacji zatrudnienia jest bez wątpienia lepszym rozwiązaniem niż proponowane w projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia automatyczne zmniejszenie stanu zatrudnienia w każdej jednostce o 10 proc., bez analizy obciążenia tej jednostki i stanu zatrudnienia.
– Budżet zadaniowy stanowi instrument pozwalający dokonać optymalizacji stanu zatrudnienia w danej jednostce w sposób uwzględniający rzeczywiste obciążenie pracą oraz zakres jej zadań – podkreśla nasz rozmówca.
Ważne
Wykorzystanie budżetu zadaniowego do racjonalizacji zatrudnienia jest lepszym rozwiązaniem niż zmniejszenie stanu zatrudnienia w każdej jednostce o 10 proc.