Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiany te są związane z ostatnią nowelizacją ustawy o VAT z 23 października 2009 r., która czeka właśnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

Zmianami rozszerzono m.in. obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze nabywania usług, jeżeli usługi te stanową import usług. Ponadto w większej liczbie przypadków będzie stosowany numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL o świadczenie i nabycie usług. W związku z tymi regulacjami konieczna jest zmiana wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) oraz wzoru potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT-UE (VAT-5UE).

Nowe wzory mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r. Część podatników będzie mogła je już stosować od 1 grudnia 2009 r.