W 2002 roku podatnik pracował w Holandii. Nie rozliczył zagranicznych zarobków w Polsce. Urząd skarbowy wszczął już postępowanie w związku ich zatajeniem. Podatnik chce złożyć wniosek o abolicję. Czy urząd zawiesi postępowanie abolicyjne?
Tak. Naczelnik urzędu skarbowego zawiesi postępowanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy toczy się postępowanie podatkowe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek.
Taki przypadek występuje u naszego podatnika - w 2002 roku uzyskał on dochody w Holandii, nie rozliczył ich w Polsce i urząd skarbowy ze względu na niewskazane zarobki wszczął wobec podatnika postępowanie podatkowe.