Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak jest opodatkowana dostawa samochodu dla straży. W analizowanym przypadku powiat złożył wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla komendy powiatowej państwowej straży pożarnej.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22 proc., przy czym niektóre czynności mogą być objęte stawkami obniżonymi.

Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej można stosować stawkę 7-proc. Stosowanie obniżonej stawki podatku przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jednak jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków: dostawa musi odbywać się na terytorium kraju, dostawa musi być dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, towary będące przedmiotem dostawy muszą być wymienione w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Jednostki samorządu terytorialnego – takie jak powiat – nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej. W konsekwencji właściwą stawką VAT dla dostawy tego pojazdu specjalistycznego wraz z osprzętem będzie stawka w wysokości 22 proc.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 listopada 2009 r. (nr IPPP3/443-804/09-2/CS).