■ Urząd Skarbowy w Gostyniu został wyróżniony w konkursie Europejska Nagroda Sektora Publicznego. Za co przyznano to wyróżnienie?

- Urząd Skarbowy w Gostyniu został wyróżniony za projekt „Usprawnienie systemu składania zeznań podatkowych” w kategorii osiągania celów przy ograniczonych zasobach.

■ Czym charakteryzował się wyróżniony projekt?

- Zaproponowane przez nas rozwiązanie zakłada zminimalizowanie czasu obsługi rejestracyjno-weryfikacyjnej zeznania oraz obniżenie kosztów związanych z korektą błędnie złożonych deklaracji. Zgodnie z projektem pracownik w obecności podatnika wprowadza dane z zeznania lub wymaganych do niego załączników bezpośrednio do systemu komputerowego. Konstrukcja programu umożliwia wyłapanie wszystkich błędów formalnych lub rachunkowych. Podatnik ma więc możliwość dokonania korekty swojego zeznania w momencie jego składania. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność późniejszego wzywania podatnika ponownie do urzędu w celu skorygowania zeznania. Oszczędzamy w ten sposób czas podatnika i pracowników. Dodatkowo rozwiązanie takie daje możliwość zminimalizowania kosztów obsługi składanych zeznań.

■ Czy przyznane wyróżnienie przełoży się na relacje z podatnikami?

- Zgłoszony przez nas projekt funkcjonuje w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu już od czterech lat. Zaproponowany podatnikom nowatorski sposób składania zeznań rocznych PIT-36 oraz PIT-37 spotkał się z dużym zainteresowaniem. Bardzo pozytywnie oceniali wprowadzane zmiany nie tylko składający zeznania, ale również sami pracownicy urzędu. Zachęciło nas to do rozszerzania systemu składania i wprowadzania zeznań na inne obszary, np. związane z przyjmowaniem pozostałych formularzy podatkowych.

Realizowany przez nas projekt przekonał nas, że przedsięwzięcia, które na początku wydają się mało możliwe do przeprowadzenia, przy dobrych chęciach i odpowiedniej organizacji można zrealizować. Ponadto tego typu usługi są przez podatników cenione i właśnie w tym kierunku powinna pójść administracja podatkowa.

Uzyskane wyróżnienie oraz fakt, że urząd znalazł się w gronie najlepszych administracji państw europejskich, świadczy, że warto podejmować wyzwania.

Rozmawiała Ewa Matyszewska