Tomasz Michalik

doradca podatkowy, partner w MDDP

Podatnik, który jest uprawniony do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, może otrzymać zwrot w ciągu 60 dni od dnia, w którym deklaracja z żądaniem zwrotu trafiła do urzędu skarbowego. Jednak organ podatkowy może zdecydować, że przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. W rezultacie podatnik nie otrzyma żądanych pieniędzy w powyższym terminie, lecz dopiero po zakończeniu postępowania, jeżeli potwierdzi ono zasadność zwrotu. Podatnik dostanie wówczas zwrot powiększony o odsetki.

Jednak w pewnych sytuacjach ze względu na zachowanie płynności finansowej dla podatnika ważniejsze jest otrzymanie kwoty zwrotu w założonym terminie, niż otrzymanie jej później, nawet powiększonej o odsetki.

W przypadku gdy organ podatkowy wszczął czynności zmierzające do weryfikacji poprawności zwrotu, podatnik, który chce uzyskać zwrot w terminie 60 dni (względnie – po spełnieniu dodatkowych warunków – w terminie 25 dni), może złożyć w urzędzie skarbowym stosowny wniosek wraz z zabezpieczeniem majątkowym w określonej formie (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) w kwocie równej kwocie żądanego zwrotu. W takim przypadku podatnik otrzyma zwrot w podstawowym terminie. W razie gdy postępowanie kontrolne skończy się dla podatnika niekorzystnie, organ podatkowy będzie mógł zażądać zwrotu niesłusznie wypłaconej kwoty (bądź zaspokoić się ze złożonego zabezpieczenia).

Zabezpieczenie oczywiście kosztuje, dlatego za każdym razem podatnik musi dokonać analizy opłacalności podejmowanej decyzji. Warto jednak pamiętać, że można sobie zagwarantować uzyskanie żądanej kwoty w stosownym terminie właśnie poprzez złożenie zabezpieczenia.