W trakcie negocjacji w sprawie stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce ustalono, że jednym z warunków, jakie miałaby spełnić strona polska, jest zerowa stawka VAT na usługi dla amerykańskiej armii. DGP pisał o tym przy okazji wizyty wiceprezydenta USA Joe Bidena w Warszawie (DGP nr 208/2009).

Jak tłumaczy Tomasz Siennicki, doradca podatkowy w Kancelarii Marciniuk i Wspólnicy, polskie przepisy w zgodzie z prawem wspólnotowym stanowią, że zerową stawkę podatku stosuje się m.in. do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych państw należących do NATO, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn.

– Polskie regulacje, podobnie jak przepisy wspólnotowe, warunkują stawkę 0-proc. udziałem obcych sił zbrojnych we wspólnych działaniach obronnych – podkreśla ekspert.

W jaki sposób należy rozumieć uczestnictwo sił zbrojnych we wspólnych działaniach obronnych? Biorąc pod uwagę doktrynę obronną NATO i cel ewentualnego stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, przesłanka ta powinna być jednak spełniona.

Tomasz Siennicki zwraca też uwagę, że polskie regulacje mówią o siłach zbrojnych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju. Z kolei ustawa o VAT definiuje państwo członkowskie jako państwo członkowskie Wspólnot Europejskich. Przepisy prawa wspólnotowego (Dyrektywa 2006/112/WE Rady) przewidują natomiast zwolnienie również w odniesieniu do sił zbrojnych państw trzecich będących członkami NATO.

W przypadku ewentualnej potrzeby specjalnego uregulowania rozliczenia VAT w transakcjach z Amerykanami dyrektywa przewiduje również możliwość wprowadzania pewnych odstępstw.

– Jest to środek specjalny przewidziany w art. 396 Dyrektywy 112 – ale z upoważnienia Rady WE, na wniosek Komisji WE, w związku z zawarciem z państwem trzecim (np. USA) umowy zawierającej odstępstwa od dyrektywy – dodaje Tomasz Siennicki.