Przychody ze zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł będą opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.
Sejm uchwalił zmiany do ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, których celem jest uregulowanie zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł. Nowelizacja nie pozostawia wątpliwości, że tego rodzaju przychody powinny być zaliczone do źródła przychodów – działalność gospodarcza. W dotychczasowej praktyce organów podatkowych przychody te były kwalifikowane jako przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych określonych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
Konsekwencją wprowadzanych zmian będzie możliwość opodatkowania przychodów ze zbycia świadectw pochodzenia energii ryczałtem ewidencjonowanym. Stawka ryczałtu od takich przychodów wyniesie 5,5 proc. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r. i będzie miała zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.