Nowela, przygotowana przez posłów PO, przewiduje zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z nim, dochody ze sprzedaży certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii mają podlegać opodatkowaniu na zasadach analogicznych jak dochody z działalności gospodarczej lub opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5 proc.

Za nowelizacją głosowało 416 posłów, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Zdaniem autorów zmian obecne przepisy są nieprecyzyjne. Dlatego większość urzędów skarbowych traktuje dochody ze sprzedaży świadectw jak dochody ze zbycia instrumentów finansowych, co podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19 proc. Producenci "zielonej" energii mają problemy z wykazaniem dochodów ze sprzedaży certyfikatów jako dochodów z działalności gospodarczej, co przekłada się na brak wiarygodności i zdolności kredytowej. To z kolei odstrasza potencjalnych inwestorów i instytucje finansowe.

"Kwalifikowanie świadectwa na równi z instrumentami finansowymi określonymi w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi jest nieracjonalne i wynika z błędu ustawodawcy" - napisali posłowie w uzasadnieniu do zmian.

Ich zdaniem nowelizacja spowoduje przyspieszenie rozwoju sektora energii odnawialnej, co spowoduje wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia.

Teraz ustawa trafi do Senatu.