PORADA

Podatnik kupił lokal mieszkalny od spółdzielni na nowych zasadach (przeniesienie własności na rzecz członka spółdzielni). Podczas podpisywania aktu notarialnego notariusz nie pobrał podatku od czynności cywilnoprawnych. Stwierdził, że ta czynność nie została przewidziana w ustawie. W akcie mowa jest o stawce zerowej VAT. Czy rzeczywiście nie będzie tu podatku od czynności cywilnoprawnych? - pyta czytelnik w liście do redakcji.

Zdaniem dr. Roberta Zajdlera, eksperta podatkowego z Instytutu Sobieskiego, niepobieranie podatku od czynności cywilnoprawnych w opisanym przypadku przez notariuszy jest zgodne z przepisami prawa.

- Po dniu wejścia w życie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego przez spółdzielnię mieszkaniową jest traktowane jako dostawa towarów i tym samym podlega opodatkowaniu VAT. Przeniesienie tej własności do 31 grudnia 2007 r., abstrahując od zgodności tej regulacji z prawem UE, jest objęte 0-proc. stawką VAT, po tym terminie stawka ta będzie wynosić 7 proc. - wyjaśnił Robert Zajdler.

Jednocześnie dodał, że zgodnie z art. 143 ustawy o VAT, który znowelizował art. 2 pkt 4 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.), zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych są te czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona. To ograniczenie nie obowiązuje, jeżeli czynność cywilnoprawna dotyczy umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

- Oznacza to, że przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego byłoby objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli czynność ta nie byłaby zwolniona z VAT. Z uwagi na fakt, że stawka 0-proc. nie jest tożsama ze zwolnieniem, ten przepis nie daje możliwości do niepobrania podatku od czynności cywilnoprawnych - stwierdził Robert Zajdler.

Jednak jego zdaniem, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego jako opodatkowane VAT i tak jest zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.

OPODATKOWANIE CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

  • opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
  • zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl