•  30 lipca - Krajowa Izba Doradców Podatkowych podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do przetargu na wynajem lokalu na potrzeby biura KIDP.
  •  2 sierpnia - spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych z Ministerstwem Finansów, na którym uzgodniono, że w pierwszej kolejności zostanie przygotowana mała nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa - zgodnie z orzeczeniem Trybunału - musi wejść w życie do 5 grudnia. Duża nowelizacja ustawy będzie więc możliwa dopiero w przyszłym roku. Zarówno KRDP, jak i resort finansów mają już propozycje większych zmian w ustawie.
  •  23 sierpnia - biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych poinformowało o zmianie numerów kont bankowych właściwych do regulowania płatności z tytułu składek członkowskich oraz składek na ubezpieczenie OC. Informacje o nowych numerach kont doradcy mogą uzyskać w regionalnych oddziałach Izby. Wykaz ma wkrótce zostać opublikowany na stronie www.kidp.pl.
  •  29 sierpnia - Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości. Od 1 stycznia 2008 r. certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie można uzyskać tylko poprzez zdanie egzaminu weryfikującego kompetencje. Przepisy przejściowe umożliwią otrzymanie certyfikatu księgowego bez egzaminu osobom, które złożą wniosek o wydanie certyfikatu przed 31 grudnia 2009 r. Więcej www.mf.gov.pl
  •  5 września - komisja egzaminacyjna ds. doradztwa podatkowego ma podjąć decyzję o zmianie pytań egzaminacyjnych. Z wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że egzamin na doradcę podatkowego będzie trudniejszy. Zwiększyć ma się jego zakres, głównie z rachunkowości.
  •  6 września - konferencja organizowana przez Krajową Radę Doradców Podatkowych na temat systemu szkoleń doradców podatkowych.
  •  7-8 września - dwudniowe, wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
  •  Wrzesień - odbędą się następujące egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów: Sprawozdania finansowe i ich analiza (sesja IV J), Prawo podatkowe cz. II (sesja III K), Rachunkowość finansowa cz. I oraz Ekonomia i zarządzanie (sesja I L).

Więcej www.kibr.org.pl