Projekt nowelizacji przewidujący likwidację obowiązku oddzielnej rejestracji podatników VAT na potrzeby transakcji krajowych i wewnątrzunijnych trafi w tym tygodniu do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Jego autorem jest Komisja Przyjazne Państwo. Obecnie zarejestrowani podatnicy VAT, którzy zamierzają dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych muszą zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego w dodatkowym zgłoszeniu rejestracyjnym.

Projektowana zmiana zakłada, że podatnik będzie zobowiązany do złożenia tylko jednego zgłoszenia rejestracyjnego z dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.), bez potrzeby składania dodatkowego zgłoszenia, w przypadku wykonywania po raz pierwszy wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawę towarów.

W związku z proponowanymi zmianami projekt doprecyzowuje regulacje dotyczące upoważnienia dla ministra finansów do wydania rozporządzenia dotyczącego sposobu oraz warunków organizacyjno-technicznych do składania w formie elektronicznej zgłoszenia rejestracyjnego i jego aktualizacji.

Nowelizacja wprowadza również obowiązek składania przez zarejestrowanych podatników VAT czynnych informacji podsumowujących dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r.