Outsourcing usług księgowych jako strategia zarządzania ma istotne znaczenie dla firm, gdyż zmierza do wzrostu ich efektywności.
Przedmiotem szeroko rozumianego outsourcingu mogą być nie tylko usługi księgowe, lecz także pokrewne - finansowe, analityczne, zarządzanie personelem, zarządzanie projektami, usługi w zakresie informacji zarządczej oraz IT. Najistotniejsze zalety outsourcingu z punktu widzenia przedsiębiorstw to wzrost efektywności działania firm poprzez przekazanie ubocznych czy usługowych zakresów działalności podmiotom w nich wyspecjalizowanym oraz możliwość skupienia się na realizacji podstawowej działalności firmy.

Zalety outsourcingu