■ SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W NOWEJ SOLI. Dzisiaj Urząd Skarbowy w Nowej Soli organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe z podatnikami rozpoczynającymi działalność gospodarczą. Tematem spotkania będzie wybór formy opodatkowania na 2008 rok oraz ewidencja dla celów podatkowych. Spotkanie trwa od godz. 10.00 do 14.00.

Więcej www.us.nowasol.pl

■ DYŻURY W URZĘDZIE SKARBOWYM W RYPINIE. Urząd Skarbowy w Rypinie 8 grudnia 2007 r. (sobota) w godz. od 9:00 do 13:00 organizuje dodatkowe dyżury, w trakcie których pracownicy urzędu będą udzielać wyjaśnień oraz porad w zakresie zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosków VZM.

Więcej www.mf.gov.pl

■ SPOTKANIA Z PREZESEM KIBR. Planowane są spotkania prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Adama Kęsika ze środowiskiem zawodowym biegłych rewidentów i osób zainteresowanych funkcjonowaniem samorządu. Pierwsze spotkanie ma się odbyć 12 grudnia w Krakowie. Informacje na temat można uzyskać pod nr tel. 012 432 90 60. Kolejne planowane są na 14 grudnia w Lublinie (081 528 06 91), 16 stycznia 2008 r. w Gdańsku (058 341 45 29) i 30 stycznia 2008 r. w Rzeszowie (017 852 51 57).

Więcej www.kibr.org.pl

■ NOWA UMOWA MIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ A MOŁDAWIĄ. Wielka Brytania i Mołdawia podpisały umowę podatkową. Postanowienia umowy wejdą w życie po zakończeniu procedury ratyfikacyjnej w obu państwach. Nowa umowa wyłącza spod opodatkowania podatkiem źródłowym dywidendy, które wypłacane są spółce posiadającej co najmniej 50-proc. udział w kapitale podmiotu wypłacającego. Podatkowi temu nie podlegają także dywidendy wypłacane funduszowi emerytalnemu.

Więcej www.taxnews.pl

■ ZMIANY W PODATKACH NA WYSPIE MAN. Władze wyspy Man opublikowały propozycję zmian do strategii podatkowej, która realizowana będzie w latach 2007-2012. Przewiduje ona uproszczenie systemu podatków dochodowych.

Więcej www.taxnews.pl