Przychód ze sprzedaży kiszonej kapusty i ogórków, pochodzących z własnych upraw jest zwolniony z PIT.
INTERPRETACJA
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak rozliczyć w PIT sprzedaż pochodzących z własnych upraw kapusty i ogórków, przerobionych sposobem kiszenia.
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym. Przerób ten polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2009 r. (nr IPPB1/415-479/09-2/IF).